Ikke brenn alt mulig på bålet

Folk brenner de rareste ting på St. Hans-bålene sine i den tro at det er greit. Men det kan føre til en opphopning av farlige stoffer på bålplassene.

St. Hans-bål kan utgjøre en kilde til farlig avfall som blir liggende igjen som et depot for miljøgifter i naturen, heter det i en mastergradsoppgave fra NTNU.

Marie Tveit Vestbøstad tok prøver fra bål i strandsonen på Huglo og Espevær i Sunnhordland, og prøver fra strandsone i Korsvika og Ringvebukta i Trondheim.

Tungmetaller er grunnstoffer. De brytes dermed ikke ned. De hoper seg også opp i kroppene våre, siden kroppen har begrenset evne til å skille dem ut.

Høye nivåer av tungmetaller kan føre til ulike skader, avhengig av hvilke stoffer det er snakk om.

Både lunger, lever og nyrer er utsatt, og alzheimer, Parkinsons sykdom, multippel sklerose, muskeldystrofi, allergier og kreft er satt i sammenheng med tungmetaller.

Disse prøvene ble analysert for tungmetaller. Dermed ble det mulig å finne ut hva slags avfall som ble brent og i hvilken grad de ulike bålene i strandsonen utgjorde en miljøtrussel. Det viste seg å variere veldig.

Les artikkelen…

Please follow and like us: