Årsmøte 2015

årsmøteÅrsmøtet i Ringvålgrendas velforening ble avholdt i skistua på Skogly onsdag 11. mars kl. 1900.

Referat kommer

 

En post på agendaen var årsberetning for velforeninga. I stikkordsform ser den slik ut:

 • Styret har dette året bestått av Vidar Sagen (leder), Ronny Sæterhaug (nestleder), Renate B. Refseth (sekretær), Marie Brøvig Andersen (Kasserer), Kirsti Kværnum og Rahmi Lale (styremedlemmer).
 • Det har vært avholdt 4 styremøter
 • Antall medlemmer: 78 husstander (mot 80 i 2013)
 • Gjennomført faste arrangementer:
  • Ruskenaksjon (12. mai): rydding av søppel langs veien, hentet av Norsk Gjenvinning
  • St.Hansfeiring (23. juni): Grill, bål og kaffekos, trekkspill og sang. Dessverre mange som hev ikke-brennbart avfall på bålet. Dette vil bli innskjerpet i 2015.
 • Nytt arrangement av året var juletretenning på Skogly 29. november. Et vellykket arrangement. Dette erstattet juletrefest som tidligere har blitt arrangert av Velforeninga.
 • Hestsjøstien fikk godkjent byggemelding
 • Kontakt med Statens Vegvesen vedr. trafikksikkerhet/farlig strekning Lauglo-Skogly og tiltak for å sikre denne. Foreløpig ingen resultat annet enn registrert innspill.
 • Velforeningen stilte opp på oppslag i Byavisa ( 04.11.2014) for å belyse de negative konsekvensene vi mener at et massedeponi ved Hestsjøen (redusert trafikksikkerhet med tungtransport, konsekvenser for badeplass og viktig viltkorridor).
 • Ny hjemmeside: ringvaal.no, samt facebookside (Ringvålgrendas velforening)
 • Velforeningen er blitt registrert i Frivillighetsregisteret og kan nå motta midler fra Grasrotandelen.

Vidar Sagen valgte å takke av etter 6 år som leder. Takk for god innsats! Nytt styre ble valgt:

 • Leder: Marie Brøvig Andersen (på valgt, valgt for 2 år)
 • Nestleder: Ronny Sæterhaug (ikke på valg, 1 år igjen)
 • Styremedlem: Renate B. Refseth (ikke på valg, 1 år igjen)
 • Styremedlem: Kirsti Kværnum (ikke på valg, 1 år igjen)
 • Styremedlem: Rahmi Lale (på valg, valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Berit Phillips (ny, valgt for 2 år)

 

 

Please follow and like us: