Planforslag på massedeponi i Dålån

Det ble for noen uker siden offentliggjort oppstart av planarbeid for Dålån massedeponi. Det planlagte massedeponiet Dålåns beliggenhet er sør for Ringvålvegen, mellom Leinbakkan og Buskleinbekken. Hensikten er etablering av massedeponi for rene masser og utvidelse av jordbruksareal jfr. planforslaget. Mer informasjon om planforslaget kan leses her.

Velforeninga har i dag sendt inn høringssvar på planforslaget. Kort oppsummert etterlyser vi bedre utredning for trafikksikkerhet og planer for å ivareta denne enn det som står skrevet.

Høringssvaret i sin helhet kan leses her: 2015.09.14 Høringssvar Massedeponi Dålån

Please follow and like us: