Årsmøte i velforeningen 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RINGVÅLGRENDAS VELFORENING

Årsmøte

Sted: Skibua på Skogly
Dato: Onsdag 9. mars 2016
Tid: Kl 19.00
Til: Alle på Ringvål; i området mellom Mo, Fjøsvollan og Lauglo 

Saksliste:

Sak 1: Åpning/konstituering av møtet
Sak 2: Årsberetning
Sak 3: Årsregnskap 2015
Sak 4: Valg av styre (På valg: Renate Refseth, Ronny Sæterhaug, Kirsti Kværnum)
Sak 5: Ønsker fra årsmøtet om hva styret skal jobbe med i 2016/2017
Sak 6: Innkomne forslag
Forslag sendes til leder, Marie Brøvig Andersen; marie.brovig.andersen@gmail.com / 402 32 699 innen 08.03.2016.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Ringvål Velforening

Ringvålgrendas Velforening jobber for et trygt og godt nærmiljø sammen med deltakelse fra beboerne i nærmiljøet. Vi  arbeider med alle typer tiltak som er av felles interesse for oss som bor i området mellom Mo, Fjøsvollan og Lauglo. Tiltakene omfatter alt fra lavterskelarrangementer til å jobbe politisk og langsiktig for å fremme f.eks. trafikksikkerheten.

Vi ønsker oss et engasjert nærmiljø der ideer og innspill kommer fra beboere selv og ikke nødvendigvis styret. Du kan være med å bidra med enten ved å tipse en av oss i styret, skrive det på facebooksiden vår, ved å fremme det på årsmøtet eller ved selv å stille til valg til styret.

Det er flott dersom du har lyst til å engasjere deg i styret. Styret består av seks personer der styremedlemmene blir valgt for to år, så årlig er tre personer på valg. Styremøtene er en hyggelig og sosial arena der du blir kjent med folk i nærmiljøet og du har mulighet til å jobbe for saker du brenner for eller har lyst til å engasjere deg i. Vi har ca fem styremøter i året i tillegg til årsmøtet. Det er styret selv som bestemmer arbeidsbelastning mellom møtene, men det kreves ikke stor innsats om du ikke selv ønsker det. Gi beskjed til en i styret dersom du er interessert i å stille til valg.

Vi håper å se mange av dere på årsmøtet, få inn gode ideer til hva vi skal jobbe med og få inn hyggelige folk i styret som har lyst til å være med å bidra til et positivt nærmiljø.

Please follow and like us:

Hva gjør Ringvålgrendas Velforening?

I Ringvålgrendas velforening jobber vi for at Ringvål skal være et trygt og godt område å bo og vokse opp i. Vi ønsker derfor at beboere på Ringvål (området mellom Fjøsvollan, Lauglo og Mo) kommer med innspill og ideer til hva dere vil at velforeninga skal være og gjøre – og vi håper også å få med engasjerte folk i styret.

Ringvålgrendas Velforeningas arbeid i dag:

 • arrangering av lavterskelarrangement for alle
  • som St. Hansfeiring og Juletrelystenning
 • gjennomføring av Ruskenaksjonen hver vår
  • for et ryddig og fint nærmiljø
 • har laget og vedlikeholder Hestsjøstien
  • har blitt en fin og trygg gang- og sykkelvei til Hestsjøen
 • jobber langsiktig med tiltak for å øke trafikksikkerheten,
  • er proaktive og bidrar inn i arbeid med trafikksikkerhetsplan til kommunen, jobbe for og være pådriver for gang- og sykkelvei, sende høringsuttalelse på planlagte massedeponi i området med hovedfokus på trafikksikkerhet, etc.
 • ballbinge, fotballmål, griller, bord og benker på Skogly
  • tilgjengelig for alle
 • økonomiske midler
  • vi vil gjerne støtte gode tiltak fra beboere i området

Vi håper du har lyst til å engasjere deg!

Det kan du gjøre ved å:

 • møte opp på arrangementer og dugnader i regi av Velforeninga
 • komme med tips og ideer muntlig eller på e-post til noen i styret, på facebooksida eller på årsmøtet (i år gjennomføres årsmøtet 9. mars)
 • kanskje du kan tenke deg å stille til valg i styret?
  • Styret består av seks personer som velges for to år hver, så hvert år er tre personer på valg. Å være med i styret er en hyggelig og sosial arena der man blir kjent med naboer og folk i nærmiljøet. Vi har ca 5 styremøter i året og arbeidsbelastningen er langt fra avskrekkende.

 

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med leder i styret: Marie Brøvig Andersen, marie.brovig.andersen@gmail.com / tlf: 402 32 699 eller noen andre i styret

 

Please follow and like us: