Nytt styre og prioriteringer for 2016-2017

Årsmøtet i velforeninga ble avholdt 9. mars 2016. Det var dessverre et svært lite oppmøte på tross av at velforeninga har ca 80 betalende medlemshusstander. Styret håper å få opp interessen både for å engasjere seg i nærmiljøet gjennom velforeninga og også for å delta på årsmøtene og bruke dette møtepunktet aktivt for å fremme et godt nærmiljø i løpet av det kommende året.

Sak 5 tok for seg ønsker fra årsmøtet om hva styret skal jobbe med i det kommende året. I tillegg til de årlige arrangementene som Ruskenaksjonen (utendørs “vårrengjøring” av nærområdet vårt), St.Hansfeiring og Juletrelystenning på Skogly ønsker styret å følge opp initiativ til å lage skøytebane om vinteren, vedlikeholde ballbingen på Skogly, vurdering av ytterligere rydding av Hestsjøstien og fortsette pådriverrollen for sykkel- og gangsti og trafikksikkerhet gjennom lobbyering og innsending av innspill til bl.a. Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan 2017-2020. I løpet av året ønsker styret også å foreta en besøksrunde til enkelte husstander for å informere litt mer om hva velforeninga gjør og hvilke muligheter beboerne har gjennom velforeninga.

Styret består av seks personer som velges for to år av gangen. Årlig er det defor tre personer på valg. I år valgte både Renate Refseth og Kirsti Kværnum å gå ut av styret. Renate etter å ha vært med i styret i over 10 år og Kirsti pga flytting. Ronny Sæterhaug ble gjenvalgt i styret og Jon Anders Hægstad ble valgt inn som nytt styremedlem. Dessverre var det ikke nok som ønsket å stille til valg slik at vi fikk fylt opp siste plassen i styret. Styret vil derfor dette året bestå av 5 medlemmer.

Les hele protokollen for årmøte Ringvålgrendas velforening 2016

Please follow and like us: