Bli med på Ruskenaksjon tirsdag 3. mai kl. 17.30-19.30

SøppelRuskenaksjonen går ut på å rydde søppel i nærområdet. Møt opp på Skogly tirsdag 3. mai kl. 17.30, store og små. Alle vil få utdelt hansker, søppelsekker og område de skal rydde.

  • Alle barna får premie for å være med å plukke søppel
  • Konkurranse i søppelplukking:
    Kl. 19.00 blir det premieutdeling med kåring av styggeste, rareste, største og minste søppel som er funnet
  • Kaffe, saft og kjeks til alle
  • Hyggelig prat med trivelige naboer og verdens beste samvittighet etter endt økt 🙂

Vi håper å se så mange som mulig. Jo flere vi er jo finere blir nærområdet vårt!

 

Please follow and like us: