Årsmøte – 2018

Torsdag 31.mai klokken 20.00 holder Ringvålgrendas Velforening årsmøte og årets aktiviteter skal avgjøres. Det siste året har det vært noe lav oppslutning på enkelte aktiviteter, så viktig at du som bruker deltar i avgjørelsen for hva som skal gjennomføres i år. Vi ønsker også tilbakemelding på hvilke nye aktiviteter det er interesse for? De som har lyst til å sitte i styret dette året er hjertelig velkommen til det. Se saksliste nederst.

Årsmøte holdes på Skibua på Skogly torsdag 31.mai kl. 20.00.

Saksliste for årsmøte 2018:

  • Sak 1: Åpning/konstituering av møtet
  • Sak 2: Årsberetning
  • Sak 3: Årsregnskap 2017
  • Sak 4: Valg av styre
  • Sak 5: Ønsker fra årsmøtet om hva styret skal jobbe med i 2018/2019
  • Sak 6: Innkomne forslag

Foreslåtte aktiviteter i 2017/2018:

  • SANKTHANS FEIRING MED BÅL på Skogly skistation. [Lørdag 23.juni 2018, kl. 17:30–22:00]
  • MEDLEMSKALENDER FOR RINGVÅL VEL med bilder fra nærmiljøet. Utgivelse 1.des. for året etter.
  • SKØYTEBANE PÅ HESTSJØEN. Brøyting og vanning av isbane.
  • DITT FORSLAG? Saker som ønskes behandlet sendes styret senest 1.mars

Dette er en tentativ liste, og det er årsmøtet som avgjør hva som skal gjennomføres. Vel møtt!

Kontakt med styret om saker eller dersom du ønsker å stille til valg:
Rahmi Lale
; rahmi.lale(at)ntnu.no, 482 76 019 innen 28.05.2018. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *