Kontakt

Ta gjerne kontakt med noen i styret dersom du ønsker å bidra, har ideer, innspill eller kommentarer til velforeningas arbeid.

Styret i Ringvålgrendas velforening 2017-2018:

  • Leder:Rahmi Lale, 482 76 019, rahmi.lale@ntnu.no
  • Styremedlem: Ronny Sætherhaug, 920 42 639, baaseg@online.no
  • Styremedlem: Jon Anders Hægstad, 905 62 099, jonandershaegstad@gmail.com
  • Styremedlem: Berit Phillips, 915 29 674, berit.phillips@adecco.no
  • Styremedlem: Roel May, 957 85 995