Vi tenner lysene på juletreet

juletreDagen før første søndag i advent, lørdag 26. november kl. 17.00 tenner vi lysene på juletreet på Skogly så det kan lyse og pynte opp Skogly i førjulstida. I den forbindelse ønsker vi å invitere store og små til å bli med på en hyggelig førjulshappening. Det blir servert gløgg og pepperkaker. Etter at juletrelysene er tent blir det gang rundt juletreet med synging av kjente og kjære julesanger.

Ta med hele familien, venner eller kom alene og legg ettermiddagsturen til Skogly denne lørdagen 🙂 Arrangementet varer ca en halv time.

Velkommen til en koselig, uformell åpning av adventstida.

St.Hans på Skogly 2016

20150623_180847

Ta med familien, naboen, venner og kjente og bli med på den årlige og populære St.Hansfeiringen på Skogly

Tirsdag 23. juni fra kl. 1730 og utover 

Bålet tennes, grillene fyres opp, det blir lek og moro. Ta med den maten og drikken du selv ønsker; kake og kaffe serveres på arrangementet. Det er en del bord og benker på Skogly, men det kan være lurt å ta med egen stol hvis du har.

Dersom noen ønsker å bidra med leker, kaker, musikk eller annet er det kjempegøy! Send en e-post til postmaster@ringvaal.no.

Velkommen – vi gleder oss ?

20150623_191618

20150623_184611

Få informasjon fra velforeninga på e-post

e-postInformasjon fra Ringvålgrendas velforening informeres som regel om på lapper hengt opp på postkassestativ, på hjemmesida og på facebooksida. Det er likevel ikke alle informasjonen rekker ut til til enhver tid. Det har derfor kommet forslag om å opprette en e-postliste for de som ønsker å få informasjon fra velforeninga tilsendt pr. e-post.

Hvordan melde seg på e-postlista

Vi synes det var en god ide og ønsker å tilby folk som ønsker informasjon pr. e-post å få det. Det gjør du ved å sende en mail til postmaster@ringvaal.no og skrive at du ønsker å stå på e-postlista.

Det er begrenset med informasjon så man trenger ikke å være redd for å få fylt opp inboksen sin, og det er fullt mulig å melde seg av lista ved å sende e-post til samme adresse og gi beskjed om det.

 

Levering av brennbart materiale til St.Hansbål

baalTorsdag 23. juni blir det tradisjonen tro St.Hansfeiring på Skogly for store og små. Det gleder vi oss til, og ønsker at dere leverer brennbart materiale til bålet så det blir et stort og fint bål til kvelden.

De senere årene har vi dessverre opplevd at det har blitt levert mye ikke-brennbart materiale til St.Hansbålet. Vi har derfor blitt nødt til å ha mer kontroll på hva som blir levert. I fjor hadde vi “åpent” fire kvelder i forkant av St.Hans for levering av brennbart materiale til bålet. Selv om det er forståelig at det er enklere for folk å levere materiale når det passer erfarte vi at vi i fjor hadde en mye bedre kontroll på at bålet på St.Hans brant rent – noe vi jo alle ønsker. Vi vil derfor gjenta dette i år.

Derfor settes det opp følgende tider da det er åpent for å levere brennbart materiale.

Levering av brennbart materiale til St.Hansbålet, på Skogly:

 • tirsdag 7. juni kl. 18-22
 • torsdag 9. juni kl. 18-22
 • tirsdag 14. juni kl. 18-22
 • torsdag 16. juni kl. 18-22

Det vil dessverre ikke være mulig å få levert utenom disse åpningstidene, da må det heller leveres på Heggstadmoen.

Bli med på Ruskenaksjon tirsdag 3. mai kl. 17.30-19.30

SøppelRuskenaksjonen går ut på å rydde søppel i nærområdet. Møt opp på Skogly tirsdag 3. mai kl. 17.30, store og små. Alle vil få utdelt hansker, søppelsekker og område de skal rydde.

 • Alle barna får premie for å være med å plukke søppel
 • Konkurranse i søppelplukking:
  Kl. 19.00 blir det premieutdeling med kåring av styggeste, rareste, største og minste søppel som er funnet
 • Kaffe, saft og kjeks til alle
 • Hyggelig prat med trivelige naboer og verdens beste samvittighet etter endt økt 🙂

Vi håper å se så mange som mulig. Jo flere vi er jo finere blir nærområdet vårt!

 

Nytt styre og prioriteringer for 2016-2017

Årsmøtet i velforeninga ble avholdt 9. mars 2016. Det var dessverre et svært lite oppmøte på tross av at velforeninga har ca 80 betalende medlemshusstander. Styret håper å få opp interessen både for å engasjere seg i nærmiljøet gjennom velforeninga og også for å delta på årsmøtene og bruke dette møtepunktet aktivt for å fremme et godt nærmiljø i løpet av det kommende året.

Sak 5 tok for seg ønsker fra årsmøtet om hva styret skal jobbe med i det kommende året. I tillegg til de årlige arrangementene som Ruskenaksjonen (utendørs “vårrengjøring” av nærområdet vårt), St.Hansfeiring og Juletrelystenning på Skogly ønsker styret å følge opp initiativ til å lage skøytebane om vinteren, vedlikeholde ballbingen på Skogly, vurdering av ytterligere rydding av Hestsjøstien og fortsette pådriverrollen for sykkel- og gangsti og trafikksikkerhet gjennom lobbyering og innsending av innspill til bl.a. Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan 2017-2020. I løpet av året ønsker styret også å foreta en besøksrunde til enkelte husstander for å informere litt mer om hva velforeninga gjør og hvilke muligheter beboerne har gjennom velforeninga.

Styret består av seks personer som velges for to år av gangen. Årlig er det defor tre personer på valg. I år valgte både Renate Refseth og Kirsti Kværnum å gå ut av styret. Renate etter å ha vært med i styret i over 10 år og Kirsti pga flytting. Ronny Sæterhaug ble gjenvalgt i styret og Jon Anders Hægstad ble valgt inn som nytt styremedlem. Dessverre var det ikke nok som ønsket å stille til valg slik at vi fikk fylt opp siste plassen i styret. Styret vil derfor dette året bestå av 5 medlemmer.

Les hele protokollen for årmøte Ringvålgrendas velforening 2016

Årsmøte i velforeningen 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RINGVÅLGRENDAS VELFORENING

Årsmøte

Sted: Skibua på Skogly
Dato: Onsdag 9. mars 2016
Tid: Kl 19.00
Til: Alle på Ringvål; i området mellom Mo, Fjøsvollan og Lauglo 

Saksliste:

Sak 1: Åpning/konstituering av møtet
Sak 2: Årsberetning
Sak 3: Årsregnskap 2015
Sak 4: Valg av styre (På valg: Renate Refseth, Ronny Sæterhaug, Kirsti Kværnum)
Sak 5: Ønsker fra årsmøtet om hva styret skal jobbe med i 2016/2017
Sak 6: Innkomne forslag
Forslag sendes til leder, Marie Brøvig Andersen; marie.brovig.andersen@gmail.com / 402 32 699 innen 08.03.2016.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Ringvål Velforening

Ringvålgrendas Velforening jobber for et trygt og godt nærmiljø sammen med deltakelse fra beboerne i nærmiljøet. Vi  arbeider med alle typer tiltak som er av felles interesse for oss som bor i området mellom Mo, Fjøsvollan og Lauglo. Tiltakene omfatter alt fra lavterskelarrangementer til å jobbe politisk og langsiktig for å fremme f.eks. trafikksikkerheten.

Vi ønsker oss et engasjert nærmiljø der ideer og innspill kommer fra beboere selv og ikke nødvendigvis styret. Du kan være med å bidra med enten ved å tipse en av oss i styret, skrive det på facebooksiden vår, ved å fremme det på årsmøtet eller ved selv å stille til valg til styret.

Det er flott dersom du har lyst til å engasjere deg i styret. Styret består av seks personer der styremedlemmene blir valgt for to år, så årlig er tre personer på valg. Styremøtene er en hyggelig og sosial arena der du blir kjent med folk i nærmiljøet og du har mulighet til å jobbe for saker du brenner for eller har lyst til å engasjere deg i. Vi har ca fem styremøter i året i tillegg til årsmøtet. Det er styret selv som bestemmer arbeidsbelastning mellom møtene, men det kreves ikke stor innsats om du ikke selv ønsker det. Gi beskjed til en i styret dersom du er interessert i å stille til valg.

Vi håper å se mange av dere på årsmøtet, få inn gode ideer til hva vi skal jobbe med og få inn hyggelige folk i styret som har lyst til å være med å bidra til et positivt nærmiljø.

Hva gjør Ringvålgrendas Velforening?

I Ringvålgrendas velforening jobber vi for at Ringvål skal være et trygt og godt område å bo og vokse opp i. Vi ønsker derfor at beboere på Ringvål (området mellom Fjøsvollan, Lauglo og Mo) kommer med innspill og ideer til hva dere vil at velforeninga skal være og gjøre – og vi håper også å få med engasjerte folk i styret.

Ringvålgrendas Velforeningas arbeid i dag:

 • arrangering av lavterskelarrangement for alle
  • som St. Hansfeiring og Juletrelystenning
 • gjennomføring av Ruskenaksjonen hver vår
  • for et ryddig og fint nærmiljø
 • har laget og vedlikeholder Hestsjøstien
  • har blitt en fin og trygg gang- og sykkelvei til Hestsjøen
 • jobber langsiktig med tiltak for å øke trafikksikkerheten,
  • er proaktive og bidrar inn i arbeid med trafikksikkerhetsplan til kommunen, jobbe for og være pådriver for gang- og sykkelvei, sende høringsuttalelse på planlagte massedeponi i området med hovedfokus på trafikksikkerhet, etc.
 • ballbinge, fotballmål, griller, bord og benker på Skogly
  • tilgjengelig for alle
 • økonomiske midler
  • vi vil gjerne støtte gode tiltak fra beboere i området

Vi håper du har lyst til å engasjere deg!

Det kan du gjøre ved å:

 • møte opp på arrangementer og dugnader i regi av Velforeninga
 • komme med tips og ideer muntlig eller på e-post til noen i styret, på facebooksida eller på årsmøtet (i år gjennomføres årsmøtet 9. mars)
 • kanskje du kan tenke deg å stille til valg i styret?
  • Styret består av seks personer som velges for to år hver, så hvert år er tre personer på valg. Å være med i styret er en hyggelig og sosial arena der man blir kjent med naboer og folk i nærmiljøet. Vi har ca 5 styremøter i året og arbeidsbelastningen er langt fra avskrekkende.

 

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med leder i styret: Marie Brøvig Andersen, marie.brovig.andersen@gmail.com / tlf: 402 32 699 eller noen andre i styret

 

Juletretenning på Skogly

juletreLørdag 28. november kl. 1700 tenner vi lysene på juletreet på Skogly så det kan lyse og pynte opp Skogly i førjulstida. I den forbindelse ønsker vi å invitere store og små til tenning av juletrelysene. Det blir servert gløgg og pepperkaker. Etter juletrelysene er tent blir det gang rundt juletreet med synging av kjente og kjære julesanger.

Velkommen til en koselig, uformell åpning av adventstida

Planforslag på massedeponi i Dålån

Det ble for noen uker siden offentliggjort oppstart av planarbeid for Dålån massedeponi. Det planlagte massedeponiet Dålåns beliggenhet er sør for Ringvålvegen, mellom Leinbakkan og Buskleinbekken. Hensikten er etablering av massedeponi for rene masser og utvidelse av jordbruksareal jfr. planforslaget. Mer informasjon om planforslaget kan leses her.

Velforeninga har i dag sendt inn høringssvar på planforslaget. Kort oppsummert etterlyser vi bedre utredning for trafikksikkerhet og planer for å ivareta denne enn det som står skrevet.

Høringssvaret i sin helhet kan leses her: 2015.09.14 Høringssvar Massedeponi Dålån